Go Back   Aleviweb.com - Alevi Alevilik ve Aleviler Forumu > Toplumsal Konular > Güncel Olaylar/Haberler

Güncel Olaylar/Haberler Ülkemizden ve dünyadan güncel konular, haberler, tartışmalar

Cevapla
 
Seçenekler Arama Stil
Alt 03.06.2017, 17:29   #1
Yazar
Raya Haq
Forumun Bir Parçası
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 10.10.2016
Mesajlar: 890
Memleket: TUNCELİ
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 18
İtibar Puanı: 10
Raya Haq iyi yolda gözüküyor

Ettiği Teşekkür: 26
34 Mesajına 36 Kere Teşekkür Edlidi


Standart Ramazan Orucu, Mubarek Degil, Vahsi Dinin Dayatmasidir

ORUCUN KÖKENİ: GÜNEŞE TAPMA

Oruç nedir?

Ramazan orucu, sağlığa zararlı olan bir adettir. Güneşin doğuşundan batışına kadar, yaz sıcağında günde 12 saatten bile fazla bir süreyle, susuz ve aç kalmak, tüm diyet kurallarına aykırı bir durumdur. Tıp dünyasında yapmış oldukları araştırma ve keşiflerle ileride bulunan ülkelerdeki hekimlerin, ramazan orucu konusunda orucun insan sağlığına faydalı olduğu hususunda, dünyaca ünlü hekimlerin kabul ettiği bir bulguları yoktur. Buna rağmen, müslümanların çoğunluğu ramazan ayında oruç tutarak kendilerini psikolojik olarak kandırmaktadırlar. Gün boyu aç ve susuz kalarak inandıkları tanrıya bir fedakarlıkta bulunduklarını sanmaktadırlar. Ramazan ayının tek faydası olsa olsa gıda ürünlerini satan toptancı ve perakendeci satıcılaradır. Çünkü, ramazan ayında gıda ürünleri fiyatına zam yapmaktadırlar. Özellikle ekmek fırınları, en fazla ekmek gramajı kadar gelen ramazan pidesini, ekmek fiyatının iki misli fiyattan satmaktadırlar.

Peki, oruç nasıl ortaya çıkmıştır. Oruç tutmanın tarihi nedir?


“..İbrahim Peygamber, yıldızı görür, yıldıza , “Tanrım” der; Ay’ı görür, Ay’a “Tanrım” der. Güneş’i görür, Güneş’e “Tanrım” der. Bu gökcisimlerinden Güneş’i daha büyük ve daha parlak görünce, “İşte Tanrım budur, bu daha büyüktür” diye konuşur. Ne var ki, “Tanrı” dedikleri batınca, onlara “Tanrı” demekten vazgeçer. İbrahim Peygamber önce yıldızdan, sonra Ay’dan en sonunda da Güneş’ten vazgeçer. Kur’an’ın En’am Suresi’nin 76, 77 ve 78. Ayetleri böyle anlatır, İbrahim Peygamber’in “asıl Tanrı”ya dönüşünü.

Yedi Yıldız ve 12 Burca Saygı:

İbrahim Peygamber’i Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar paylaşamaz. Ali Imran Suresi, O’nun için “hanif” ve “müslim”di der. Ibn Nedim’in ünlü “El Fihrist” adlı eserinde “Hanifler” şöyle tanıtılır: “Hanifler, Ibrahimci (el İbrahimmiye) Sabiilerin ta kendileridir.(s.32)

Sabiilik nedir?

Sabiiler, Ortadoğu ve Islam kaynaklarına göre yıldızlara tapıyorlardı. Yıldızların içinde de en başta, Ay ve Güneş sayılıyordu. Fahruddin Razi gibi ünlü Kur’an yorumcuları ve Ibn Hazm, Şehrestani, Fadullah el Ümeri gibi yazarlar bu görüşü benimserler.

Abdest, namaz, cenaze namazı, fıtr bayramı, kurban, hac, Kabe’nin kutsallığı gibi inançların hepsi, yıldızlara ve Güneşe tapan Sabiilik’te var.

Evet, ..Ramazan ayında Müslümanların tuttuğu oruç da Sabiilik’ten geliyor. Müslümanlıkta, “farz” oruçlar bir aydır. Bu ay da kimi zaman 29, kimi zaman 30 gün çeker. Sabiilik’te de aynen böyle. Ibn Nedim, “El Fihrist” adlı eserinde, Sabiilik’teki farz orucunun 8 Mart’ta başladığını belirtiyor. Bunun dışında 9 Aralık’ta başlayan 9 günlük bir oruç ta var. Ayrıca, 8 Şubat’ta başlayan 7 günlük bir oruca çok önem veriyorlar. 16 ve 17 günlük “nafile” oruçlara da değiniliyor.(s.442-445)

Ibn Hazm ise, “El Fasl” adlı eserinde Sabii’leri şöyle anlatıyor: “Yedi yıldıza ve 12 burca saygı göstermek gerektiğini söylerler ve bunların suretlerini (resimlerini, heykellerini) tapınaklarında bulundururlar.. Ramazan ayında da oruç tutarlar. Namazlarında, Kabe’ye, El Beyt’ül Haram’a dönerler. Mekke’ye ve Kabe’ye saygı gösterirler.”

Bilindiği gibi, Kabe bir Güneş tapınağı olarak yapılıp kullanılmıştı. 956 yılında ölen ünlü Islam hadisçisi Mes’udi “Mürucu’z Zehep” adlı eserinde, 7 yıldız adına yapılan, Dünya’nın en büyük tapınaklarını sayarken, Kabe’nin de adını anar: “El Beyt’ül Haram (Kabe), geçen çağlar boyu hep saygı görmüştür, çünkü o Zühal (Satürn) Evi’dir.” Ne var ki, yine Mes’udi’nin verdiği bilgiye göre, Güneş tapınakları dörtgen olduğuna göre, Kabe de Zühal yıldızı için değil, Güneş için yapılan bir tapınak olsa gerektir.

Muhammed de Sabii olarak tanınıyordu

Muhammed'in arkadaşlarından iki kişi bir kadınla konuşuyor:

“Haydi yürü gidelim!” dediler.

“Nereye?” diye sordu kadın.

“Tanrı’nın elçisine” diye karşılık verdiler.

“Haa, şu kendine Sabii denilen kimseye mi?” diye sordu kadın.

“Evet, işte o senin söylediğin kimseye.”

Başka hadisler de aynı gerçeği doğrular.

Bu konunun, Saçak Dergisi’nin 49. Sayısında yer aldığını da belirtelim.

Islamın yalnız inanç ve ibadetleri değil, bu inanç ve ibadetlerde kullanılan sözcüklerin de çoğu gene Sabiilik dininin temel dili olan Süryanca’dan, Aramca’dan gelir. Allah, Rahman, Kur’an, Furkan, kitab, melek, insan, Adem, Havva, nebi, salat, alem hep Süranca’dır. Ve bir sözcük daha Süryanca’dır: Savm, yani oruç.

Kur’an’daki temel ve anahtar sözcüklerin Sabiilikten gelmesi bir gerçeği kanıtlıyor: Islam’ın yapısını oluşturan inanç ve ibadet biçimlerinin tümüne yakını “güneşe tapma” ağırlıklı Sabiilik’ten kaynaklandı.

Oruç, Islamiyet öncesinde de farzdı:

Islam öncesinin Mekke’sinde, “putataparlar” diye adlandırılan bir topluluğun ibadetleri arasında “oruç” da vardı. Bunu, Buhari’nin yer verdiği bir hadiste de açıkça görüyoruz: “Aişe anlatıyor: Islam öncesinde Kureyş, Aşure gününde oruç tutardı..”(Buhari, e’s-Sahih, Kitabu’s Savm/1.)

Burada sorulması gereken şu: ”Putlara taptıkları” söylenen insanlar, “oruç” tutarlarken “hangi Tanrı” için tutuyorlardı?

Hiç kuşkusuz, yıldızlar için, en başta da “Güneş Tanrı” için. Yıldızları ve Güneş’i simgeleyen ve sonraları “put” diye nitelenen simgeler önünde. Elbet, asıl amaç da varlığına inanılan “görünmez Tanrı”ya yaklaşmaktı. Buna Kur’an da tanıklık ediyor. (Bkz. Zümer Suresi, Ayet3.) “Tanrıya yaklaşmak” için o zaman da aracılar vardı, Islam’da da vardır. Islam’da olduğu gibi, o zaman da, “ibadet”ler, en son hedef olarak Tanrı için yapılırdı. Oruç tutulurken de hedef, “Güneş Tanrı”ydı.

Bakara Suresi’nin 183. Ayetinde, “Orucun daha öncekilere de farz kılındığı” açıklanır.

“Daha öncakiler” kim?

Daha önceki toplumlar.

“Hangi toplumlar?”

Araştırmalar şunu ortaya koymuştur: “Orucun en başta gelen kaynağı, ilk kaynağı:’Güneş’e tapma’dır.”

Güneş’e Ayarlı

Namaz gibi oruç da “Güneş”e ayarlı: “Güneş’in dünyayı ışınlarıyla aydınlatmak üzere olduğu tanyerinin ağarmasıyla başlanıyor, battığı zamana değin sürdürülüyor. Tabii, gecenin ve gündüzün aylarca sürdüğü yerler, kutuplar hesbs katılmamış. O çağlarda, Arabistan’daki coğrafya bilgisiyle bu hesap nasıl yapılabilirdi ki?”

“Islam yenilikçileri”, şimdi bir takım hesaplar yapıyorlar. “Altı ay gece, altı ay gündüz olan yerler”de ne yapılacak? Çözüm şöyle: Oruç tutlabilecek en yakın yöredeki günlerin saat olarak uzunlukları esas alınıp, ona göre oruç tutulabilecek. Ama ne Kur’an’da ne de Hadis’lerde buna cevaz var. Ayetteki açıklama çok açık: Orucun başlangıcı, Kur’an’ın emrine göre tanyeri ağarmadan önce, sonu ise güneşin batması.

Ilahiyatçı çevrelerden, “kutuplarda nasıl oruç tutulacağına ilişkin nass, yani ayet ve hadis niye yok?” diye sorulduğunda, “masıt”la “vesail”i, yani “amaçlar”la “araçlar”ı birbirine karıştırmamak gerek diye bir karşılık alınıyor. “Bu konuda ayet ve hadisin bulunmamasının da bir önemi olmadığı” açıklanıyor. Bunu diyenler, şu soruya cevap veremiyorlar: “Eğer ibadetin “vakt”i, “vesail”den sayılıyorsa ve bunun da bir önemi yoksa, “namaz”lar da “vakit”lerin dışında, örneğin vakit gelmeden kılınabilir mi?

Bu soruya evet diyebilecek hiç bir fıkıhçı bulunamaz.

Meksika neresi, Arabistan neresi?

Dr. Ismail Cerrahoglu, Ilahiyat Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan “Kur’an’ı Kerim Ve Sabiiler” başlıklı yazısında gerçeği belirtiyor: “Tarihi kalıntılardan elde edilen neticelere göre oruç, eskiden beri insanlığın bir adeti olarak görülmektedir. Sabiilerdeki orucu, Ibn’u Nedim’in Harran Sabiilerine tahsis etmiş olduğunun zikri yukarıda geçmişti.” (AÜ Ilahiyat Fakültesi Dergisi, c.X, yıl 1962, s.103 vd.)

Insanlar, aç kalmaya, şu bizi ısıtan güneş için katlanmışlar.

Yalnız Ortadoğu’da mı? Güneş’e tapmanın geçerli olduğu birçok yerde Güneş’e ayarlı bir oruca rastlanıyor. “Meksika nere, Arabistan nere?” denecek ama Meksika yerlileri içinde bile oruç var.

Kemalistler, dinlerin kökenini araştırırken karşılaşıyorlar bu gerçekle; biz de onlardan öğreniyoruz. Belgesi şu ünlü Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nde. Arşiv’deki birçok belgelerin kopyasının “2000’e Doğru” kitaplığına girdiği de biliniyor. Meksika Maslahatgüzarı Tahsin Mayatepek’in 1937 yılında Atatürk’e gönderdiği 14. Raporun başlığı şöyle: “.. Müslümanlığa ait olduğu sanılan hususların müslümanlığa Güneş Kültü’nden girdiğine..dair mühim malumat ve izahati havi rapor.” (Bkz. Saçak Dergisi, sayı 49, Şubat 1988, s.18.) Bu raporda, orucun da içinde bulunduğu “ibadet”lerin, “Güneş Kültü”nden Islama girdiği bir bir anlatılmış.

Soru şudur:

Oruç, ilahi bir emir olarak kabul edilmektedir.

Oysa, Meksika’dan Çin’e kadar tek tanrılı dinlerin öncesinde de Güneş’e tapanlar, gün doğumundan batımına kadar oruç tutuyorlardı. O zaman bu ibadet nasıl açıklanıyor? Gene ilahi bir emirle mi?

Not: Muhammed, 570 veya 571’de doğdu, 632’de öldü. 40 yaşında da “Tanrı ile insanlar arasında aracılık” görevini aldığını açıkladı. 61-62 yıllık yaşamı ve 21-22 yıllık “Tanrı’nın özel sözcülüğü” içinde topu topu 8 islam ramazanı var.

Muhammed, 53 ya da 54 yaşında oruç buyruğunu aldığını söylemiş, 632 yılının ramazan ayına varmadan ölmüştür. İlk ramazanı Hicri 1 ramazan 2 (Miladi 26 Şubat 624), son ramazanı da Hicri 8 ramazan 9 (Miladi 12 Aralık 631) olup, günleri kısa olan kış aylarına rastlamıştır. Eğer, uzun yaz günlerinde de oruç tutturacak kadar tecrübesi olsa idi, muhtemelen, orucun katı kurallarını biraz daha yumuşatır, insanı sıcak yaz günlerinde 12 saati bile aşkın bir süre boyunca bir damla bile susuz ve aç bırakacak kadar sağlıksız bir adet koymazdı kurduğu dinine..

Not: Bu yazı, Turan Dursun'un Din Bu kitap serisinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Raya Haq Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
Alt 13.11.2017, 05:17   #2
Yazar
Garipmusasultan
Forumu İyi Bilen
 
Garipmusasultan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 26.04.2008
Bulunduğu yer: Ankara
Mesajlar: 424
Memleket: SİVAS
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 45
İtibar Puanı: 50
Garipmusasultan yakında sevilen bir üye olabilir

Ettiği Teşekkür: 583
261 Mesajına 527 Kere Teşekkür Edlidi
Standart

Bize ne Turan Dursun'dan? Turan Dursun sünni kökenli sonradan ateist olmuş bir inkarcıdır. Onun anlattıkları bizi bağlamaz. Aleviler ancak kendi ulularının büyüklerinin erenlerinin sözlerini dinler ve onların sözleri bizi bağlar. turan dursun sünnilerin iç meselesidir.

___________________İMZA___________________
“Allah’ın dini kişilerle tanınmaz; hakkın nişaneleriyle tanınır. Öyleyse hakkı tanı, hakka uyanları tanırsın.”

İmam Ali Aleyhisselam

YA ALLAH YA MUHAMMED YA ALİ
Garipmusasultan Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
Alt 14.11.2017, 04:55   #3
Yazar
Raya Haq
Forumun Bir Parçası
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 10.10.2016
Mesajlar: 890
Memleket: TUNCELİ
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 18
İtibar Puanı: 10
Raya Haq iyi yolda gözüküyor

Ettiği Teşekkür: 26
34 Mesajına 36 Kere Teşekkür Edlidi
Standart

Sen ve senin gibiler Madimak`ta ALLAHU EKBER naralari ile 33 Cani cayir cayir yakanlarsiniz.

Sizin Allahiniza, Uckur Duskunu Peygamberinize ve Islaminiza lahnet olsun.....

Islam denen suc makinasi ALEVI YASAM FELSEFESININ YANINDA DUNKU COCUKTUR.....
ENEL-HAQ demis yol onderlerimiz...
TANRI BENIM,
BEN TANRIDAYIM.
BEN TANRININ KENDISIYIM...
YARADAN`DA, YARATAN`DA INSANIN KENDISIDIR....

ISLAMIN CINSI SAPIK, UCKUR DUSKUNU, INSAN KANI ILE BESLENEN KATLIAMCI VE VAHSI YOBAZLARI.

Siz ALEVI YASAM FELSEFESININ anlamini bilmezsiniz.... yobaz islamin Sii mezsebini Alevilige yamiyamamzsiniz.....

ENEL-HAQ

Raya Haq Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
Alt 16.11.2017, 11:28   #4
Yazar
ulas_ 1
Tecrübeli Üye
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 28.06.2007
Bulunduğu yer: iskenderun
Mesajlar: 97
Memleket: HATAY
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 44
İtibar Puanı: 11
ulas_ 1 iyi yolda gözüküyor

Ettiği Teşekkür: 40
21 Mesajına 27 Kere Teşekkür Edlidi
Standart

Raya Haq kimseye Bu kadar ağır ithamlarda bulunamazsınız , Böyle bir hakkınız yok, Düşüncesini söylemiş beğenirsiniz yada beğenmezsiniz çok önemli değil ama 33 kişiyi sen ve senin gibiler yaktı demek çok ağır bir saygısızlıktır.. Siz Allaha ve Peygambere lanet ederek Aleviliği iyiden iyiye Dinsizliğe bağlamışsınız , Siz olayı yanlış anladınız sanırım .. Hacı Bektaş-ı Velinin Yobaz İslamın Şii Aleviliğiyle bağlarını , çıkış noktasını geldiğini sanırım bilmiyorsunuz . Bence yeniden bir araştırın

___________________İMZA___________________
Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın
Ölüme erken sevgiye geç
Yine gecikmişim bağışla sevgilim
Seviye on kala ölüme beş
ulas_ 1 Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
ulas_ 1 Kullanıcısına bu mesajı için teşekkür eden üyeler:
slistre (18.11.2017)
Alt 16.11.2017, 14:14   #5
Yazar
Raya Haq
Forumun Bir Parçası
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 10.10.2016
Mesajlar: 890
Memleket: TUNCELİ
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 18
İtibar Puanı: 10
Raya Haq iyi yolda gözüküyor

Ettiği Teşekkür: 26
34 Mesajına 36 Kere Teşekkür Edlidi
Standart

Saygideger Ulas_1

Diline sahip olmiyan, Alevi kiligina girmis veya kendisini Alevi gormeye calisanlara karsi ne yapmami beklerdiniz!!!!!
Efendim, Siz dilinize sahip degilsiniz, Islamin Sii mezsebin takipcisisiniz ama yinede Alevi olmaya hakkina sahipsiniz dememmi gerekir?

Gerek forumda kisiligime yonelik kufur, hakaret ve kisisel saldirilari, Gerek Ozel mesajla ayni tavirlarina karsi siz olsaydiniz nasil bir yaklasim gosterirdiniz?

Eger bu sahsiyet Alevi kokeninden geliyorsa, Ozel mesajla bana gonderdigi yazi asagidadir, boylesi bir sahsiyeti ALEVI kabul etmenin mumkunu varmi?

(Garipmusasultan
Ulan ermeni uşağı haddini bil! Gelmiş burada Alevilerin peygamberine ehlibeyte tüm değerlerimize saygısızlık yapıyorsun. senin ermeni bir alçak olduğunu inkarcı şeytan olduğunu anlamadık mı sanıyorsun? defol git ortodoks kilisesinde ayin yap haysiyetsiz herif sen ne yaptığını sanıyorsun? Peygamberimize ve ehlibeyte ve İslama saygısızlık yaptırmayız cesaretin varsa yüzümüze karşı bu yazıları yaz bakalım başına neler geliyor ödlek! Hz. Muhammed'e ve Ehlibeytine karşı iftira atmayı bırak ve hakaretlerine son ver gelmiş Alevi forumunda bu alçaklıkları yapıyorsun kimsin lan sen? haysiyetsiz inkarcı alçak.)

( ulas_ 1 Raya Haq kimseye Bu kadar ağır ithamlarda bulunamazsınız , Böyle bir hakkınız yok, Düşüncesini söylemiş beğenirsiniz yada beğenmezsiniz çok önemli değil ama 33 kişiyi sen ve senin gibiler yaktı demek çok ağır bir saygısızlıktır..


Alevi kiligina girmis, Diline sahip olmiyanlarin kim olabilecegini dusunuyorsunuz? Avatarinda Sivas yaziyorken, boylelerin Sivas katliamina katkida bulunmadiklarinin garantisimi var?
Sen Aleviligin 12 Imamla parelel oldugunu dusunursun, boyle dusunmene ragmen, Islamin 5 Sartini elinin tersi ile iter, Alevi gelenegini surdurursun, BU FARKLILIKLARIMIZDIR.
Bir baskasi, Aleviligi Gercek Islamin kendisi oldugunu savunur, ara sira namaz kilar, Kuran denen suc makinasini kendisine klavuz secer vs vs BUNU DA FARKLILIKLARIMIZ OLARAK goruyorum... Cunku 1400 yillik asimile politikalarin sonucunda boylesi bir ortamdan dolayi onlari yargisiz infaz edemeyiz... Bize yakisan kendi fikir ve dusuncelerimizi ortaya koymaktir...
Aklin Yolu ve Vicdanimizin kabul ettigi Dogrudan, Guzelden yana olmak dogru olandir.
Sunni, Safi, Hanefi, Hambelli, Sii, Erm,eni, Turk, Kurt, Laz, Cerkez, Yoruk vs vs vs kim olursa olsun, dusunce ve fikirlerine saygili olmak, edep erkan icinde tartismak dogru olandir....

(ulas_1 Siz Allaha ve Peygambere lanet ederek Aleviliği iyiden iyiye Dinsizliğe bağlamışsınız , Siz olayı yanlış anladınız sanırım .. Hacı Bektaş-ı Velinin Yobaz İslamın Şii Aleviliğiyle bağlarını , çıkış noktasını geldiğini sanırım bilmiyorsunuz . Bence yeniden bir araştırın )


Allah ve Muhammed gibilerine hakaret etmiyorum, Islamin bizzat onlara yukledigi misyonunun anlamini acikliyorum....
SII ALEVILIGIMI!!!!!!
Sii islamin 5nci mezsebidir. Alevilik ise, insanligin dogusundan beri gelen bir YASAM BICIMIDIR, ve YASAM FELSEFESIDIR...
Islam denilen Suc Makinasi, ALEVILIGIN yaninda DUNKU COCUKTUR...
Islamin elle tutulur hic bir yani yoktur... ELINE, BELINE VE DILINE SAHIP OLMIYAN bu yapilanmanin ALEVILIKLE ILGISI OLABILIRMI?
Kuran dan baska Kuran varsa buyrun aktarin O Kuran uzerine tartisalim.. Islamin 5 Mezsebinin sahip olmak istedigi bir Kuran var, Ona bile sahip cikamiyorlar cunku Basli Basina BIR SUC MAKINASIDIR.

Istersenin Islam hakkinda diger yazi ve yorumlarimi da okuyun, Orada hem fikir olmadiginiz konulari kaleme alalim.
Benim bildiklerim ve ogrendiklerimi teorik olarak curutebiliyorsaniz, veya okumadigim, sizin okudugunuz dogru ve guzellikler varsa.... BUYRUN.

Alevilik; Din Degildir... BIR YASAM FELSEFESIDIR...
ENEL-HAQ diyen Yol Onderlerimiz bu Suc makinasi tarafindan hunarca katledilmistir, daha sonra, Boyle demek istemesine ragmen, aslinda oyle dememistir, Allah`a inancini aciklamisismis ama O donemin Peygamber Efendimizinde Sulalesi, Ehli-Beyt`i tarafindan katledilmistir!!!!!!!!

Sonuc olarak bu gibileri Kuran denen suc makinasini okumamis, KURAN`i savunur.
Islamin; nasil ve hangi amacla kuruldugunu, neye ve kime hizmet ettigi bilgisine sahip degil, Islami savunur.
Hz. Ali ve onun devami olan 12 Imamlarin ismini bile bilmez, haklarinda ufak bir arastirma yokken, 12 Imami savunur....
Ehl-i Beyt`in ne anlama geldigini, kim tarafindan bu kelime soylendi, ne amacla ve hangi sebeple soylendi BILMEZ... Ehl-i Beyt`i savunur....

KARANLIKLARI AYDINLIGA CIKARMANIN YOLU,
SEVGI VE INSANLIK YOLUNUN TEMEL FELSEFESINI KAVRAMAKTAN GECER...

Saygilarimla.


Konu Raya Haq tarafından (16.11.2017 Saat 14:23 ) değiştirilmiştir.
Raya Haq Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
Raya Haq Kullanıcısına bu mesajı için teşekkür eden üyeler:
ulas_ 1 (16.11.2017)
Alt 16.11.2017, 21:56   #6
Yazar
ulas_ 1
Tecrübeli Üye
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 28.06.2007
Bulunduğu yer: iskenderun
Mesajlar: 97
Memleket: HATAY
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 44
İtibar Puanı: 11
ulas_ 1 iyi yolda gözüküyor

Ettiği Teşekkür: 40
21 Mesajına 27 Kere Teşekkür Edlidi
Standart

İyi akşamlar öncelikle . Size yazılmış özel mesajları görünce söyleyecek söz bulamadım açıkçası , Bu konuyla ilgili söyleyecek çok sözüm yok.. Hallac-ı Mansur konusuna gelirsek , Öncelikle belirteyim Ben Nusayri yani halk dilinde bilindiği üzere Arap Alevisiyim , Anadilim Arapçadır.. Fİ ve AN , yani ondan önce ondan ve onda , Enel Hak derken Her şey Allahtır değil , Her şey Allahtandır , Her şey Allahındır . Bu konuyu lütfen tekrar araştırın ha bu arada Aklıma gelmişken Elleri , Ayakları kesildikten sonra ( bunu yazarken bile insanlığım utandım ) Dilinin kesilmesine karar verdiler ve orada Allaha haykırarak , Allahım bana senin için bu işkenceyi reva görenleri Affet demiştir... İsimler çok hatırımda kalmadı ama Ya Sehy Abu Abdallah yada Ebu Abbas ile konuşurken , Hallac- ı Mansur Elimi ayaklarımı dilimi ve başımı kesip beni yakacaklar ve küllerimi Dicleye atacaklar ve Dicle taşıp Irak topraklarından coşacak ve çoluk çocuk benim yüzümden telef olacak , böyle bir şey olduğunda Hırkamı Dicleye atın demiştir ve aynen dediği tarif edildiği şekilde en ağır işkencelere maruz kalmış ve Dicle nehri taşmış ve sele dönerken Hırkası atıldığında durulmuştur..

___________________İMZA___________________
Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın
Ölüme erken sevgiye geç
Yine gecikmişim bağışla sevgilim
Seviye on kala ölüme beş
ulas_ 1 Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
ulas_ 1 Kullanıcısına bu mesajı için 2 üye teşekkür etti:
Raya Haq (17.11.2017), slistre (18.11.2017)
Alt 16.11.2017, 22:12   #7
Yazar
ulas_ 1
Tecrübeli Üye
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 28.06.2007
Bulunduğu yer: iskenderun
Mesajlar: 97
Memleket: HATAY
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 44
İtibar Puanı: 11
ulas_ 1 iyi yolda gözüküyor

Ettiği Teşekkür: 40
21 Mesajına 27 Kere Teşekkür Edlidi
Standart

Turan Dursunun Sünni inanca sahip olması hiç umurumda değil , yada sonradan Ateist olması beni çok ilgilendirmiyor , Çok sevdiğim taktir ettiğim bir insandır , Fetoş gibi cahil bilgisiz eğitimsizken ve çok uç noktada bir din adamı iken tam tersi bir evrim geçirip hatta bir Devrim gerçekleştirip Fetoş gibi zengin olup Din ile aldatmak yerine doğru olanı seçip çok gezerek çok sorarak çok arıştırarak öğrendiklerini kaleme alıp insanlara anlattı

___________________İMZA___________________
Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın
Ölüme erken sevgiye geç
Yine gecikmişim bağışla sevgilim
Seviye on kala ölüme beş
ulas_ 1 Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
ulas_ 1 Kullanıcısına bu mesajı için teşekkür eden üyeler:
Raya Haq (17.11.2017)
Alt 16.11.2017, 22:28   #8
Yazar
ulas_ 1
Tecrübeli Üye
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 28.06.2007
Bulunduğu yer: iskenderun
Mesajlar: 97
Memleket: HATAY
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 44
İtibar Puanı: 11
ulas_ 1 iyi yolda gözüküyor

Ettiği Teşekkür: 40
21 Mesajına 27 Kere Teşekkür Edlidi
Standart

Kuran konusuna gelirsek , Hep söylenen bir yalan vardır , İslam hoş görü dinidir diye. Bir kutsal kitap düşünün her fırsatta islamın hoş görü dini olduğunu söyleyecek ama 2 ayet sonrada (maide 51. ) Hristiyanları Yahudileri sakın dost edinmeyin zira onlar birbirinin dostudur , her kim onlarla dost olursa cehennem kapısı ardına kadar onlar için açık olacaktır diyecek ve Bir kutsal kitap düşünün neredeyse yarısı bir kişinin cinsen hayatıyla alakalı bilgilerle dolu olsun . Yaratıcının elinden çıkmış gibi değilde birinin keyfi için yazılmış gibi duruyor.. Dinleri , mezhepleri , inançsızlıkları ,Put perestliği her şeyi eleştirip sorgulayabiliriz ama ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum , Bu dünyanın bir tesadüf eseri olduğuna çok inanmıyorum , bir yaratıcı var ama bunun adı Allah mı olur , Tanrımı , Mister Spak mı onu bilmem ama böyle bir gücün varlığına inanıyorum , Tanır mı insanı yarattı yoksa İnsan mı Tanrıyı var etti gibi değil , Bir yerde bir gücün , Evrime destek olduğunu düşünüyorum

___________________İMZA___________________
Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın
Ölüme erken sevgiye geç
Yine gecikmişim bağışla sevgilim
Seviye on kala ölüme beş
ulas_ 1 Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
ulas_ 1 Kullanıcısına bu mesajı için 2 üye teşekkür etti:
Raya Haq (17.11.2017), slistre (18.11.2017)
Alt 17.11.2017, 06:49   #9
Yazar
Raya Haq
Forumun Bir Parçası
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 10.10.2016
Mesajlar: 890
Memleket: TUNCELİ
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 18
İtibar Puanı: 10
Raya Haq iyi yolda gözüküyor

Ettiği Teşekkür: 26
34 Mesajına 36 Kere Teşekkür Edlidi
Standart

Alıntı:
ulas_ 1 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
İyi akşamlar öncelikle . Size yazılmış özel mesajları görünce söyleyecek söz bulamadım açıkçası , Bu konuyla ilgili söyleyecek çok sözüm yok.. Hallac-ı Mansur konusuna gelirsek , Öncelikle belirteyim Ben Nusayri yani halk dilinde bilindiği üzere Arap Alevisiyim , Anadilim Arapçadır.. Fİ ve AN , yani ondan önce ondan ve onda , Enel Hak derken Her şey Allahtır değil , Her şey Allahtandır , Her şey Allahındır . Bu konuyu lütfen tekrar araştırın ha bu arada Aklıma gelmişken Elleri , Ayakları kesildikten sonra ( bunu yazarken bile insanlığım utandım ) Dilinin kesilmesine karar verdiler ve orada Allaha haykırarak , Allahım bana senin için bu işkenceyi reva görenleri Affet demiştir... İsimler çok hatırımda kalmadı ama Ya Sehy Abu Abdallah yada Ebu Abbas ile konuşurken , Hallac- ı Mansur Elimi ayaklarımı dilimi ve başımı kesip beni yakacaklar ve küllerimi Dicleye atacaklar ve Dicle taşıp Irak topraklarından coşacak ve çoluk çocuk benim yüzümden telef olacak , böyle bir şey olduğunda Hırkamı Dicleye atın demiştir ve aynen dediği tarif edildiği şekilde en ağır işkencelere maruz kalmış ve Dicle nehri taşmış ve sele dönerken Hırkası atıldığında durulmuştur..

Saygideger Ulas 1,

Kufur ve hakarat eden sahsiyet sadece Ozel mesajla sinirli kalmadigini belirtmistim, Bir cok yorumlarima karsilik ayni usluple hakaretlerine devam etmistir.
Onun ettigi kufur ve savurdugu hakaretlerinin daha kotusunu ona soyliyecek dil bilgisine sahibim, Lakin ona ayni usluple cevap verirsem, Ondan farkim olmaz, hatta ondan daha kotu bir duruma dusmus olurum...
Cunku hem Aleviyim diyecem, hemde onun seviyesine inip Dilime sahip olmamayi kendime adepte etmis olacam... Soyledigim ve soylemem gereken... Kotu Soz Sahibinindir. Demek dogru bir yaklasim olsa gerek...

Arap Alevisi, Turk Alevisi, Turkmen Alevisi, Kurt Alevisi vs vs kim olursa olsun, Insan olmasi yeter de artar...
Alevi Yasam Felsefesi, SEVGI VE INSANLIK yolu oluduguna gore, Eline, Beline ve Diline sahip olan her birey Alevi olma olgusuna sahiptir...
Yol onderlerinin BELIMDEN GELEN DEGIL, YOLUMDAN GIDEN ALEVIDIR.... soylemi bunun en guzel ornegidir...

Arapca bilmem lakin arastirmalarima gore, (Ene-l-Haq) Ene'l-Hakk (Arapça: أنا الحق ), Arapça "Ben Hakk'ım", "Hak'tan gayrı değilim." demektir. Yani Ben Tanrinin kendisiyim, Tanri bende, Ben Tanridayim...
Yaradan`da, Yaratan`da Benim demektedir...
Katliamlarini veya yaptiklari Hunarca katliami ortbas etmek icin, bir yigin kiliflar bularak, Abasilerin (Sii)lerin bu konuda Hallac-i Mansur`a yaptiklari katliami kinamak icin degil, Asimile politikalarinin bosa cikmamasi icin harcadiklari cabadir....
Hallac-i Mansur dan once de yiginla Alevi katledilmis olabilir.

Saygilarimla.

Raya Haq Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
Raya Haq Kullanıcısına bu mesajı için 2 üye teşekkür etti:
slistre (18.11.2017), ulas_ 1 (01.12.2017)
Alt 25.11.2017, 12:04   #10
Yazar
Garipmusasultan
Forumu İyi Bilen
 
Garipmusasultan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 26.04.2008
Bulunduğu yer: Ankara
Mesajlar: 424
Memleket: SİVAS
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 45
İtibar Puanı: 50
Garipmusasultan yakında sevilen bir üye olabilir

Ettiği Teşekkür: 583
261 Mesajına 527 Kere Teşekkür Edlidi
Standart

Alıntı:
Raya Haq Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Sen ve senin gibiler Madimak`ta ALLAHU EKBER naralari ile 33 Cani cayir cayir yakanlarsiniz.

Sizin Allahiniza, Uckur Duskunu Peygamberinize ve Islaminiza lahnet olsun.....

Islam denen suc makinasi ALEVI YASAM FELSEFESININ YANINDA DUNKU COCUKTUR.....
ENEL-HAQ demis yol onderlerimiz...
TANRI BENIM,
BEN TANRIDAYIM.
BEN TANRININ KENDISIYIM...
YARADAN`DA, YARATAN`DA INSANIN KENDISIDIR....

ISLAMIN CINSI SAPIK, UCKUR DUSKUNU, INSAN KANI ILE BESLENEN KATLIAMCI VE VAHSI YOBAZLARI.

Siz ALEVI YASAM FELSEFESININ anlamini bilmezsiniz.... yobaz islamin Sii mezsebini Alevilige yamiyamamzsiniz.....

ENEL-HAQ
Utanmaz iftiracı yalancı adi ermeni Allah sana lanet etsin! Madımakta benim 2 tane akrabam o caniler yüzünden genç yaşta hakka yürüdüler. Sen kime ne anlatıyorsun? Aleviliğin değerlerine inancına büyüklerine burada gelip sabah akşam iftira atıyor saygısızlık yapıyorsun senin ermeni olduğunu çok iyi biliyorum sen de zaten inkar etmiyorsun. Neye inanırsan inan sana karışmam beni bağlamaz fakat Aleviliğe ve Alevilik değerlerine saygısızlık yaparsan orada dur haddini bil ermeni diyerek seni uyarırım. Defol git kilisen de ortodoks inancına hakaret bakalım sana o soydaşın ermeniler ne cevap verecekler? Vatanseverliğim ve Aleviliğe olan bağlılığımdan dolayı bana faşist diyorsun ve nice iftiralar atıyorsun. Sen lanetlenmiş bir şeytansın çünkü sen Aleviliğe iftira atıyor ve düşmanlık ediyorsun sen yaratılmışların en seçkinine düşmanlık ediyor ve iftira atıyorsun sen son dine iftira atıyor ve hakaret ediyorsun senin suçların büyük ve lanetlenmiş bir şeytansın. Seni zaten en kısa zamanda savcılığa vereceğiz.

___________________İMZA___________________
“Allah’ın dini kişilerle tanınmaz; hakkın nişaneleriyle tanınır. Öyleyse hakkı tanı, hakka uyanları tanırsın.”

İmam Ali Aleyhisselam

YA ALLAH YA MUHAMMED YA ALİ
Garipmusasultan Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 14:20.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Yazılan yazılar ve yayınlanan resimlerin tüm hakları yazan kişiye aittir. Site hakları Aleviweb.com adına saklıdır.

Yandex.Metrica