Go Back   Aleviweb.com - Alevi Alevilik ve Aleviler Forumu > Aleviler ve Alevilik > Alevi Dernekleri

Alevi Dernekleri Yerel, ulusal, uluslararası dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşları. Alevi örgütlülüğü.

Cevapla
 
Seçenekler Arama Stil
Alt 15.03.2008, 00:21   #1
Yazar
12 İMAMLAR
Forumu İyi Bilen
 
12 İMAMLAR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 15.02.2008
Bulunduğu yer: izmir bozyaka
Mesajlar: 286
Memleket: AMASYA
Cinsiyet:
12 İMAMLAR - MSN üzeri Mesaj gönder
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 45
İtibar Puanı: 122
12 İMAMLAR yakında sevilen bir üye olabilir12 İMAMLAR yakında sevilen bir üye olabilir
12 İMAMLAR - MSN üzeri Mesaj gönder

Ettiği Teşekkür: 370
136 Mesajına 224 Kere Teşekkür Edlidi


Standart Alevİlİk İnanci

Alevîlik inancı [değiştir]Alevîlik İslam'ı benimseyen, Allah'ın birliğine (Tevhid) inanan, Muhammed'i peygamber kabul eden, kitabı Kur'an olan, Ehlibeyt'i seven, kıyam, rûku ve secdesi ile ibadetini kendi lisanıyla yapan, ümmet yerine hür insan fikrini kabul eden (yani can) bir İslam mezhebidir. Alevilik Tanrı korkusu yerine sevgisini benimseyen; Kuran'ın şekline değil, özünü kabul ettiklerini belirten, amacı "Seyr-ü süluk" (Ruhsal olgunlaşma) olan bir tasavvuf yoludur.


İran'dan 19. yy'a ait temsili bir Ali çizimiAlevilik; Özünü insan sevgisinde bulan, Tanrı’nın insanda tecelli ettiğine ve zerresinden oluştuğuna, onun için de insanın ölümsüzlüğüne inanan, ibadetlerinde kadın erkek ayrımı yapmadan, kendi öz diliyle, musikisiyle, semahıyla inancını icra etme biçimine denir.

Alevilik; İslamiyet’in Kuran’a dayalı, Muhammed’in buyruklarına göre İslam’ı evrensel boyutuyla yorumlayıp, yeryüzü insanlığına yeni kapılar açan büyük bir düşünce akımı ve tasavvuf felsefesiyle hayat bulan bir inanç bütünlüğüne denir.

Alevîlik'te inanç sistemi Allah, Muhammed, Ali üçlemesiyle İslâmîdir. Alevilik'te Muhammed peygamber, Kur'an kutsal kitap kabul edilir. Ayrıca Alevilikte Ehlli Beyit sevgisi en ön plandadr.


Alevîlik ve Şiîlik [değiştir]Ayrıca bakınız: Şiilik
Alevîlik'in Şiîliğin bir kolu mu, yoksa başlı başına bir mezhep mi olduğu konusu tartışmalıdır. Şiîlik, İslâmiyet'in Sünnilikten sonra dünyâda en yaygın ikinci mezhebidir. Alevîlik'le Şiîliğin çıkış noktası ve 12 İmam İnanışı gibi temel kavramları aynı olsa da anlayış ve genel uygulamalar bakımından aralarında bazı farklılık vardır.

Bununla birlikte Batılı kaynaklarda Alevîlik, genellikle Şiîliğin bir kolu ya da Türk veya Osmanlı Şiiliği olarak tanımlanır.

Cem Vakfı'nın iddiasına göre, Şiiliğin fıkıh mezheplerinden Caferiliği'ni benimseyen İslam inancının Anadolu'daki tasavvuf uygulaması Alevilik olarak adlandırılır.[3]

Bazı kaynaklarda Anadolu Aleviliği "Heterodoks Şiilik"; İran Aleviliği ise "Ortodoks Şiilik" olarak belirtilir. Yine de 12 İmam İnancı, Ali yanlılığı ve Ehl-i beyt'e sevgi ve bağlılık gibi temel unsurlar, Şiiliğin tüm kollarında ve Alevilikte ortakdır.


Anadolu Alevîliği [değiştir]Ana madde: Anadolu Aleviliği

Alevîlik'te ve Şiîlik'te önemli bir yere sahip olan Zülfikar isimli kılıcın temsîlî bir resmi.
Türkiye'de Alevî dağılımı. Mâvi renkli şehirlerdeki Alevî oranı %10'dan fazladır. Renk koyulaştıkça oran artmaktadır. (Kaynak: İngilizce Vikipedi)
Arap Alevîliği [değiştir]Ana madde: Arap Aleviliği

Alevîlik'te Allah kavramı [değiştir]Alevîlik'te Allah'tan başka tanrı yoktur. Bu yönüyle Alevîlik tek tanrılı bir mezheptir. Bununla birlikte Alevîlik'te tanrının insan dâhil evrendeki herşeyin içinde olduğu inanışı vardır.


'Dört Kapı Kırk Makam' İnancı [değiştir]Dört Kapı Kırk Makam şeklindeki kâmil insan olma ilkelerini Hacı Bektâş-ı Velî’nin tespit ettiğine inanılır. Hacı Bektaş, "Kul Tanrı’ya kırk makamda erer, ulaşır, dost olur" demiştir.

Dört Kapı şunlardır:

Şeriat,
Tarîkat,
Mârifet ve
Hakîkat
Her kapının on makâmı vardır.

Şeriat kapısının makamları:


. Îman etmek,
. İlim öğrenmek,
. İbâdet etmek,
. Haramdan uzaklaşmak,
. Ailesine faydalı olmak,
. Çevreye zarar vermemek,
. Peygamberin emirlerine uymak,
. Şefkatli olmak,
. Temiz olmak ve
. Yaramaz işlerden sakınmak.
Tarîkat kapısının makamları:

. Tövbe etmek,
. Mürşidin ögütlerine uymak,
. Temiz giyinmek,
. İyilik yolunda savaşmak,
. Hizmet etmeyi sevmek,
. Haksızlıktan korkmak,
. Ümitsizliğe düşmemek,
. İbret almak,
. Nîmet dağıtmak,
. Özünü fakir görmek
Marifet kapısının makamları:

. Edepli olmak,
. Bencillik, kin ve garezden uzak olmak,
. Perhizkârlık,
. Sabır ve kanaat,
. Haya,
. Cömertlik,
. İlim,
. Hoşgörü,
. Özünü bilmek,
. Ariflik.
Hakikat kapısının makamları:

. Alçakgönüllü olmak,
. Kimsenin ayıbını görmemek,
. Yapabileceğin hiçbir iyiliği esirgememek,
. Allah’ın her yarattığını sevmek,
. Tüm insanları bir görmek,
. Birliğe yönelmek ve yöneltmek,
. Gerçeği gizlememek,
. Mânâyı bilmek,
. Tanrısal sırrı öğrenmek ve
. Tanrısal varlığa ulaşmak.

Alevîlik'te ibâdet [değiştir]Ana madde: cem
Cem, Alevîlerin toplu halde ettikleri ibâdetin adıdır. Bu amaç için toplu olarak kullanılan yere de cemevi denilir.

Kavram olarak cem, Arapça kökenli bir sözcük olup toplama, bir araya getirme anlamına gelmektedir.[4] Cem, cuma ve cami kelimelerinin kökleri de ortaktır.[5]

Cem'in kaynağı Kırklar Cemi'dir.Cem'de secde,rûkü gibi namaz unsurları niyazla birleştirilmiştir.Anadolu yerel inancı ile İslam'ın paralel olduğu unsurları içerleyerek İslam çatısı altında birleştirilmesi olarak ifade edilebilir.Ayrıca Aleviler İslâmiyet'in diğer şartlarını yerine getirirler.

Cem ibâdetini diğer inançlardaki ibâdetlerden farklı kılan başlıca unsurlardan biri; cemde bulunanların aynı zamanda topluma hesap vermekle yükümlü olmalarıdır. Cemde bulunanlar birbirlerinden râzı olmak zorundadırlar. Cemde bulunan bir kişi başka bir kişiye dargınsa, bu iki kişinin dargınlıkları giderilmeden, barışmaları sağlanmadan ceme başlanmaz.

Alevîlerin toplu anlamda temel ibâdeti olan Cem, bir Dede(Ehlibeyt soyundan)'nin gözetiminde, önderliğinde yerine getirilir.

Cem ibâdetine katil, hırsız, yolsuz, düşkün kimseler giremez [kaynak belirtilmeli].


Cem'de 12 hizmet [değiştir]1- Mürşid (Dede): Görev itibarıyla Muhammed, Ali ve Hacı Bektaşi Veli'yi temsil eder. Cem erkânı başkanlığını yapar, ikrar alır nasip verir. Cenaze, müsahiplik, nikah, sünnet törenlerini yerine getirir. Bunlara ek olarak yeni doğan "can" lara isim koyar.

2- Rehber : Görev itibarıyla İmam Hüseyin´i temsil eder. Yola girmek isteyenleri hazırlar, yol gösterir. Mürşidin en yakın yardımcısıdır.

3-Gözcü : Görev itibarıyla Ebuzer Gaffari’yi temsil eder. Rehberin yardımcısıdır. Cemin sessiz ve sakinlik icinde geçmesini saglar. Cemin bekçisidir.

4- Çeragci (Delilci) : Görev itibarıyla Cabir El Ensari’yi temsil eder.Cemevinde bulunan aydinlatma araçlarını yakar.Buhardanlıkları ve mumları (ceragları) hazırlar.

5- Zakir (Âşık) : Görev itibarıyla Bilal Habeş’i temsil eder. Cemde tevhid, duazde imam, mersiye, semah, nevruzi adı verilen âyinsel âyinsel deyişleri söyler.

6- Süpürgeci (Ferras) : Görev itibarıyla Selmani Piri paki temsil eder. Cemevinin sürekli temizligi ile meşgul olur.

7- Meydancı : Görev itibarıyla Hüzeyme tül Yemeni’yi temsil eder.Cemevinde semahserleri kaldırır. Postları yerine dizer.

8- Niyazcı : Görev itibarıyla Mahmut el Ensari’yi temsil eder. Kurbanları tekbirler ve keser. Gelen lokmaları alır ve dağıtımını sağlar.

9- İbrikçi : Görev itibarıyla Kamber'i temsil eder. Cemde mürşidin ve cem erenlerinin abdest almalarini sağlar.

10- Kapıcı : Görev itibarıyla Gülam Keysani’yi temsil eder. Ceme gelen erenlerin evlerini gözetler.

11- Peyikçi : Görev itibarıyla Amri Ayyari’yi temsil eder. Cem olacağını tüm canlara duyurur.

12- Sakacı : Görev itibarıyla Ammari Yaseri’yi temsil eder.Cemevinde su , şerbet, saka, süt, üzüm suyu vb. dağıtımını sağlar.


Duaz ve deyiş [değiştir]Duaz, Duazdeh'in kısaltılmış halidir. Duazdeh Farsça olup oniki (12) anlamına gelmektedir.

Duaz, cem âyinlerinde söylenen ve Oniki İmamlar'ın adlarının geçtiği deyişlerdir. Bazen dua olarak da nitelendirilirler. Bu deyişlerde ayrıca Oniki İmamlar'ın yanı sıra başta Peygamber ve Hacı Bektaş Veli olmak üzere Alevî ulularının adları geçmektedir.

Alevîlik ve Alevîler hakkında biraz bilgi sahibi olan kişiler için duazın, nefesin, türkünün, deyişin farklı anlamlara sahiptir.Fakat günümüz gerçekliği doğrultusunda genel bir tanım olması ve bu tanımın yaygınlaşıp kabul görmesi için Deyiş tanımı en uygun olanıdır. Deyiş; Alevîliği çağrıştıran her melodinin adıdır. Türkü, nefes, duaz bunlar da alt adlardır. Yoz ve yobaz üretimden farklı olunduğunun anlaşılması için deyiş en uygun tanımdır.


Semah [değiştir]Ana madde: Semah
Semah, Cemlerde deyişler eşliğinde yapılan dinsel törenin adıdır. Ulu Hünkâr Hacı Bektaşı Veli bu konuda şöyle söyler: "Semah, ariflerin aleti, muhiplerin ibâdeti, taliplerin maksududur. Bizim Semahımız oyuncak değil, ilahi bir sırdır. Bir kimse ki Semahı oyuncak sayar o cahildir".

Semahın kaynağı Kırklar meclisine dayanır. Bu meclise gelen Muhammed’e Salmanı Farisi tarafından bir üzüm tanesi verilir ve Salmanı Farisi kendisinden bunu paylaştırmasını ister. Muhammed Cebrail’in getirdiği tabakta bu üzüm tanesini sıkar. Bunu içen Kırklar "Ya Allah" deyip Semah dönmeye başlarlar.[kaynak belirtilmeli]

Geçmişte sadece Cemlerde dönülen semahlar, günümüzde özüne aykırı düşmedikçe izleyiciler önünde de icra edilmektedir.


Alevî ocakları [değiştir]Alevîlik, ocaklar şeklinde örgütlenmiş bir inanıştır. Ocakların arasında inanç yönünden küçük farklar olabilmesine rağmen temel felsefe ortaktır. Ama tarikat yapısı olarak incelemek gerektiğinde, Anadolu Aleviliği, Alevi-Caferi, Nusayrilik (Arap Alevîliği), Bektaşilik, Mevlevilik, Abdallar, Babailer, Hurufiler, olarak ayrılmalıdır.

Alevîlik; şiilik, ismaililik, caferilik gibi, Muhammed'in vefat etmesi, Ali'nin öldürülmesi ve İslamiyet içinde diğer mezheplerce iyi sayılan, ama Alevîlerce kötü sayılan kişilerin hakimiyet kurmaya çalışmasına karşı hak yolunu savunmak için bir araya gelen kişilerin mezhebidir. Alevîler 12 imam'ın öncülüğüne inanırlar. Anadolu Alevîlerine Kızılbaş da denmiştir.

Alevîlik'i ilk benimseyenler ve bu yolu yayanlar Erenler ve Pirlerdir. Türkistan'dan bu inanç Hoca Ahmet Yesevi önderliğinde yayılmıştır, kimi araştırmacı inanç önderleri ve yazarlar Alevilik'in , Türkmenlerin İslamiyet yorumu olduğularını savunmaktadırlar.Keza baktığımızda ocaklar ve İnanç önderlerinin hepsinin Türkmen oluşu, bu söylemin doğru olduğunun kanıtıdır. Ayrıca, Sûriye de Arap ve Kürt Alevîler vardır. Tunus'da Arap Alevîler vardır. İran içerisinde Türkmenler de çoğunlukla Alevidir. Türkiye'de Türk, Zaza, Kürt ve Arap Alevîleri bulunmaktadır. Bu inanışlar da ocaklar gibi, uygulamada farklılıklar barındırmasına rağmen, inanç felsefesinin esası olarak bir bütün arz eder.


Kızılbaşlık [değiştir]Kızılbaşlık Alevîlik içinde bir kol olarak görülse de esasında Alevilik'in ta kendisidir. Kızılbaş kavramı dönem dönem Alevîleri karalamak veya küçük düşürmek için kullanılmıştır.

Kızılbaş kelimesi kızıl başlık takan anlamına gelir. Kökeni Uhut Savaşı'na uzanır. Uhut Savaşı'nda Ali kendisini peygambere siper ettiği sırada başından yaralanır. Bu savaştan sonra Ali’ye "Kızılbaş" denmiştir. [kaynak belirtilmeli]

Sıffın savaşında Ali’nin taraftarları başlarına kırmızı başlık takmışlardır. Alevî devleti olan Safevi ordusunun askerleri de başlarına kızıl başlık takarlardı.


Bektaşilik [değiştir]Ana madde: Bektaşilik
Esas olarak , Alevî anne babadan dogmayipta Alevî inancini tasiyip , Alevî ögretisi dogrultusunda yasamayi ilke edinmeye Bektasilik denmektedir.

Hacı Bektaşı Veli adına kurulan, Ali ve 12 İmam sevgisine dayanan Anadolu ve Balkanlarda yayılan günümüzde de varlığını sürdüren önemli bir Alevî tarikatıdır.

Bektaşiliğin doğuşu 1240 yılına dayanır. Babailer isyanının bastırılmasından sonra Baba İshak’ın halifesi olan Hacı Bektaşı Veli etrafında toplananlar Muhammed’i mürşit, Ali’yi rehber, Hacı Bektaşı Veli’yi de pir olarak kabul ettiler.

Bektaşilik genel anlamda Alevî inancını oluşturan Ali, Oniki İmamları esas almasının dışında eski Türk kültürünü ve eski Anadolu inançlarının bazı yönlerini de alarak gelişmesini tamamladı. Bu açıdan özellikle pavlikçilik (paulicianisme), bogomilcilik, katarlar (cathares/albigeois) gibi akımlarla olan benzerlik dikkat çekicidir.

Bektaşiliği kurumlaştıran kişi Balım Sultan’dır. Bektaşilik idare bakımından iki kola ayrılır. Babaganlar ve Çelebiler. Babaganlar kendilerinin Hacı Bektaş’ın "yol evladı" olduklarını belirtirler. Babaganlar daha çok kentlerde örgütlendiler. Çelebiler kendilerini Hacı Bektaş’ın "bel evladı" olduklarını belirtirler. Çelebiler daha çok kırsal alanda örgütlendiler. Bütün bu çelişkilere rağmen Bektaşilik gelişmesini sürdürdü. Osmanlı ordusunun özel birlikleri olan Yeniçerilerin tamamına yakını Bektaşi’ydi. Padişah II.Mahmud Yeniçeri ocağını kaldırırken Bektaşiliği de yasaklamayı ihmal etmedi (1826).

Bektaşilik günümüzde Alevî inancının en önemli öğesi niteliğindedir. Bir çok Bektaşi kuralı Alevî inancı içinde kabul görmüştür. Hacı Bektaşı Veli’nin Türbesi de bulunan Nevşehir ilinin Hacıbektaş ilçesi bu anlamda sadece Bektaşiler için değil, bütün Alevîler için önemli bir merkez konumundadır. .

12 İMAMLAR Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
12 İMAMLAR Kullanıcısına bu mesajı için 1 üye teşekkür etti:
Alt 08.12.2008, 15:14   #2
Yazar
chongzi889
Y A S A K L I ! ! !
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 08.12.2008
Mesajlar: 5
Memleket: ADANA
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 0
İtibar Puanı: 10
chongzi889 iyi yolda gözüküyor

Ettiği Teşekkür: 0
0 Mesajına 0 Kere Teşekkür Edlidi
Exclamation what is pressure seal bonnet

Another type of bonnet construction in a [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] is pressure seal bonnet. This construction is adopted for valves for high pressure service, typically in excess of 15 MPa (2250 psi). The unique feature about the pressure seal bonnet is that the body - bonnet joints seals improves as the internal pressure in the [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] increases, compared to other constructions where the increase in internal pressure tends to create leaks in the body-bonnet joint.

chongzi889 Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 18:59.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Yazılan yazılar ve yayınlanan resimlerin tüm hakları yazan kişiye aittir. Site hakları Aleviweb.com adına saklıdır.

Yandex.Metrica