Go Back   Aleviweb.com - Alevi Alevilik ve Aleviler Forumu > İnsan/Yaşam > Bilgisayar > Linux

Linux Linux ve Özgür Yazılım Projeleri

Cevapla
 
Seçenekler Arama Stil
Alt 19.05.2007, 03:47   #1
Yazar
Ceyhun
Yollarda
 
Ceyhun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler
Tournaments Won: 1

Üyelik tarihi: 21.02.2006
Bulunduğu yer: Istanbul
Yaş: 36
Mesajlar: 6.751
Memleket: ÇORUM
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 50
İtibar Puanı: 1607
Ceyhun ışıl ışıl bir geleceğe gidiyorCeyhun ışıl ışıl bir geleceğe gidiyorCeyhun ışıl ışıl bir geleceğe gidiyorCeyhun ışıl ışıl bir geleceğe gidiyorCeyhun ışıl ışıl bir geleceğe gidiyorCeyhun ışıl ışıl bir geleceğe gidiyorCeyhun ışıl ışıl bir geleceğe gidiyorCeyhun ışıl ışıl bir geleceğe gidiyorCeyhun ışıl ışıl bir geleceğe gidiyorCeyhun ışıl ışıl bir geleceğe gidiyorCeyhun ışıl ışıl bir geleceğe gidiyor

Ettiği Teşekkür: 2.035
2.262 Mesajına 7.329 Kere Teşekkür Edlidi


Standart Temel Linux Komutları

\\\\\\\\\\\ TEMEL LINUX KoMUTLARI VE KISAYoL TU$LARI ///////////

bolUmde Linux kullanmak icin gerekli olan temel komutlari ve tu$lara atanmi$ komutlarini gorecegiz. Bu komutlarin hepsi konsol dedigimiz metin ekrandan veya X-windows altindaki bir ucbirimden (xterm, rxvt, aterm gibi) cali$maktadir. Fakat tu$ komutlarinin bir kismi konsola ozgUdUr ve X altinda pencere yoneticinize gore farkli hareket etmektedirler.

Tu$larla ilgili gosterim ve anlami:
: Ctrl ve F1 tu$larina birlikte basilacagini gosterir.

(n=1,...,6)
X oturumundan konsola geci$ icin kullanilir. Bircok Linux dagitimi acili$la birlikte alti standart konsol acar. Bunlar tamamen birbirinden bagimsizdirlar ve e$zamanli cali$irlar. Yani birinde bir i$lem yapilmaya devam ederken bir digerine gecip ba$ka bir i$leme ba$layabilirsiniz.

Daha onceden acmi$ oldugunuz sonra ile ciktiginiz X oturumuna geri doner. Burada onemli nokta bunun alti konsollu bir sistemde gecerli olmasidir. Eger sisteminizde dort konsol varsa bUyUk ihtimalle bu i$in tu$u F7 degil F5 olacaktir.

(n=7,...,12)
n numarali X oturumuna gecer. Birden fazla X oturumu (sunucusu) acmak mUmkUn oldugu icin bunlar arasinda geci$ yapabilirsiniz.

Bir ucbirimde yazmakta oldugunuz komutu tamamlar. Mesela README dosyasini okutmak icin more RE yazip TAB'a basarsaniz o anda bulundugunu dizindeki RE ile ba$layan dosyalarin listesini gorUrsUnUz, eger tek dosya varsa satir tamamlanir. Ayni $ey komut isimleri icin de gecerlidir, bas yazip TAB'a bastiginizda hemen basename diye komutun tamamlandigini gorUrsUnUz. (Bu i$lem cok sayida komutla e$le$me durumunda bazi ucbirimlerde iki defa TAB tu$una basmayi gerektirebilir.)

, , ,
Daha onceden girilmi$ komutlar arasinda gidip gelmenizi saglar. Bu komutlari history komutu ile listleyebilirsiniz.

,
Ucbirim ciktisini yukari a$agi kaydirmak icin kullanilirlar (ekrandan cikmi$ olan yazilari gormek vs.)

<+>, <->
X oturumunda bir sonraki ekran cozUnUrlUgUne gecmenizi saglar. Kipler /etc/X11/XF86Config dosyasinda tanimlanmi$tir.

X oturumunu sonlandirir.

Sistemi yeniden ba$latmak icin kullanilir. Konsoldaki shutdown -r now veya reboot komutu gibi davranir. Makinanin Uzerindeki sifirlama (Reset) tu$una basmayip bunu tercih etmeniz gerekir, aksi takdirde ext2 gibi bazi dosya sistemleri sorun cikarabilir.

Mevcut komutu durdur. Genelde konsoldaki basit komutlar icin kullanilir.

Eger sizden girdi kabul eden bir konsol komutundaysaniz dosya sonu (EoF) yollar, komut istemindeyseniz sistemden cikarsiniz. o yUzden iki defa basmayin ;-).

Ucbirime olan ciki$i durdurur.

Ucbirime olan ciki$a devam eder.

cali$makta olan komutu arka alana gonderir.

Konsolda bir i$e yaramaz ama Matrix'de nedense Neo kullaniyordu. Neyse orada da bir i$e yaramami$ti, sanirim Neo'da Linux kullaniyor ;-).

Genelde bir ba$ka pencerede secilmi$ bir yaziyi yapi$tirmaya yarar. Burada dikkat edilecek nokta Linux altinda kopyala/yapi$tir i$leminin Windows'dan farkli olmasidir. Bir yaziyi secerseniz, o secili oldugu sUrece yapi$tirilabilir olur (bir kez yapi$tirildiktan sonra defalarca yapi$tirilabilir, yeni bir secime kadar tamponda kalir.). Yani bir kopyala emri vermeniz gerekmez, secip orta tu$a basmaniz yeter, komut satirina yapi$tirilmi$ olur. Konsolda kullanilabilmesi icin gpm cali$iyor olmalidir.

yapi$tirma i$lemini klavyeden yapar.

~
Kullanicinin ev dizinini gosterir /home/kullanici_adi ile e$anlamlidir. cd ~/docs komutu ev dizininizin altinda docs dizinine gider. Sadece cd komutu ise cd ~ komutuna e$ittir ve ev dizininize gider.

. ya da ./
o anda bulundugunuz dizindeki bir betigi cali$tirirken kullanmak icindir.

/. ya da Slashdot
Internet'deki en saglam haber sitesine gider ;-).

cd ..
Bir Ust dizine gecer.

exit
Sistemden cikmanizi saglar.

reset
Konsol bir $ekilde sacma sapan karakterler basiyorsa (genelde cali$tirilabilir bir dosyayi ekrana ciktiladiginizda olur) dUzeltmeye yarar.

tty
Bu komutu yazdiginiz ucbirimin aygit dosyasinin ismini verir.

.................................................. .................................................. .......

\\\\\\\\\\\\\\\\\\ GENEL AMAcLI KoMUTLAR ///////////////////////

help
Kabuk komutlarinin listesini gosterir. Bu komutlarin herbiri icin help komut_ismi komutu ile yardim alabilirsiniz.

komut_ismi --help
Soz konusu komut ile ilgili yardim iletisi basar (varsa).

man ba$lik
Sistemdeki kilavuz (man) dosyalari. Bir komut hakkinda olabildigi gibi bir dosya ya da bir i$lev hakkinda da olabilir.

apropos ba$lik
soz konusu ba$likla ilgisi olan komutlarin listesi.

ls
o an bulunulan dizinin icerigini listeler.

ls -al | more
o an bulunulan dizindeki bUtUn dosyalari gosterir (. ile ba$layan gizli dosyalari da) Komut burada more komutuna yonlendirilmi$tir, bu sayede ciktinin bir ekrandan fazla olmasi durumunda bir ekranlik ciktidan sonra devamini gostermek icin bir tu$a basmaniz gerekir.

cd dizin
dizin dizinine gecilir; dizin verilmezse ev dizinine gecilir.

cp kaynak hedef
Bir yerdeki dosya ya da dizinleri ba$ka bir yere kopyalamak icindir. Unix'lerde genelde bu tUr komutlarda her zaman kaynak once hedef sonra yazilir.

mcopy kaynak hedef
DoS'tan Unix'e ya da tersine (disketi baglamaniz $art degil) bir dosyayi ba$ka bir yere kopyalar. Ayni mantikta cali$an mdir, mcd, mren, mmove, mdel, mmd, mrd, mformat gibi komutlar da vardir.

ln hedef [isim]
Sozkonusu hedef e sabit bag olu$turur. Sozkonusu dosyalar iki yerde de var gibi gozUkUr, herhangibir degi$iklik digerini de etkiler, biri silindiginde digeri kalir. Sabit baglarin kisitlamalari, bag dosyasi ile asil dosyanin ayni dosya sistemi icinde olmasi gerekliligi ve dizinlerle ozel dosyalara sabit bag verilememesidir.

ln -s hedef [isim]
hedef 'e bir sembolik bag dosyasi (isim verilmezse hedef ile ayni isimde) olu$turur. Sembolik bagda hedef 'in nerede bulunacaginin bilgisi vardir. Sembolik baglar dizinler icin de kullanilabilir. Tek sorunu hedef silindiginde bag bozulmu$ olur.

rm dosya ...
Verilen dosya lari siler. Sileceginiz dosyanin sahibi olmaniz gerekir.

mkdir dizin
dizin dizinini olu$turur.

rmdir dizin ...
Belirtilen dizin 'ler bo$sa silinir.

rm -r dosya ...
Dosya ve dizinleri ve dizinlerin icindeki dizinleri ardarda siler. Root olarak kullanirken dikkat edin, cUnkU her$eyi silebilirsiniz!.

cat dosya | more
Bir dosyayi sayfa sayfa gorUntUlemek icin kullanilir.

less dosya
onceki komuta e$degerdir, biraz daha fazla ozellikleri vardir

vim dosya
Bir metin dosyasini dUzenlemek icin kullanilir. Ayni tUrden nano, joe, mcedit gibi metin dUzenleyicileri de kullanabilirsiniz, ancak vim ile UTF-8 kodlu metinleri de dUzenleyebilirsiniz. Digerleri bunu yapamaz.

find / -name "dosya"
dosya adli dosyayi en Ust dizinden itibaren aramaya ba$lar. Dosya ismi, * ve ? gibi arama karakterleri de icerebilir. ornegin benim sistemimde "fazlames*" dizgesi ile fazlamesai.net.txt ve fazlamesai.org.txt dosyalari bulunuyor.

locate dosyaismi
find gibidir, fakat dUzenli olarak olu$turulan bir veritabanina baglidir, sistemdeki son degi$ikliklerden haberi olmayabilir.

touch dosya
dosya isimli dosyanin tarih bilgilerini de$i$tirir. Eger bu dosya yoksa sifir bayt uzunlugunda olu$turur.

xinit
Pencere yoneticisi olmayan bir X oturumu acar.

startx
Pencere yoneticili bir X oturumu acar. DoS'daki win komutu gibidir.

startx -- :1
1 numarali ekranda X oturumu acar, ilk ekran 0 dir ve komut icin ontanimlidir. Ekranlar arasinda ile geci$ yapabilirsiniz.

xterm
Basit bir X ucbirimi acar. Daha hafif sUrUmleri (rxvt, aterm, eterm gibi) bulunur ve tercih edilir.

shutdown -h now
Sistemi durdurur. ATX sistemlerde ayrica makinayi kapatir.

halt
shutdown -h now ile aynidir. Sistemi durdurur.

reboot
shutdown -r now ile aynidir. Sistemi yeniden ba$latir.

.................................................. .................................................. ........

\\\\\\\\\\\\\\\\\ DoSYA SIKISTIRMA VE AcMA KoMUTLARI ///////////////

gzip -9 dosya
Belirtilen dosya yi en iyi $ekilde siki$tirir ve dosya.gz haline getirir.

bzip2 dosya
Belirtilen dosya yi en iyi $ekilde siki$tirir ve dosya.bz2 haline getirir. cogunlukla gzip'den daha iyi siki$tirir.

gunzip dosya.gz
gzip ile siki$tirilmi$ dosya.gz dosyasini dosya olarak acar.

bunzip2 dosya.bz2
bzip2 ile siki$tirilmi$ dosya.bz2 dosyasini dosya olarak acar.

tar -xvf arsiv.tar
Ismi arsiv.tar gibi belirtilen (siki$tirilmami$) ar$iv dosyasini bulunulan dizine acar.

tar -zxvf arsiv.tar.gz
Ismi arsiv.tar.gz gibi belirtilen siki$tirilmi$ ar$iv dosyasini bulunulan dizine acar. Dosya uzantisi .tar.gz olan dosyalardan ba$ka .tgz olan dosyalari da acar.

tar -zxvf arsiv.tar.gz -C dizin
Siki$tirilmi$ ar$iv dosyasini belirtilen dizine acar.

tar -jxvf arsiv.tar.bz2 -C dizin
Bzip2 ile siki$tirilmi$ ar$iv dosyasini belirtilen dizin e acar. (Eski sUrUmlerde -Ixvf kullanilirdi.)

tar -zcvf arsiv.tar.gz dizin1 dizin2 ... dosya1 dosya2 ...
Belirtilen dizin ve/veya dosya lari arsiv.tar dosyasi haline getirir ve ardindan gzip ile siki$tirip arsiv.tar.gz haline getirir.

unzip arsiv.zip -d dizin
arsiv.zip zip ar$ivini belirtilen dizin e acar.

unarj e arsiv.arj
arsiv.arj arj ar$ivini acar.

uudecode -o hedef kaynak
uuencode ile kodlanmi$ (genelde eposta ekleri) dosyayi acar.

.................................................. .................................................. ...........

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ BILGI EDINME KoMUTLARI /////////////////////////

pwd
Bulundugunuz dizinin ismini verir.

hostname
Makinanin konak ismini verir.

whoami
Sisteme giri$ yaparken yazdiginiz kullanici isminizi verir.

id [kullanici_ismi]
Kullanicinin kullanici kimligi, birincil grup kimligi ve Uyesi oldugu gruplari gosterir.

date
Sistem tarihi gostermek ya da degi$tirmek icin kullanilir. Tarihin yerele ozgU gosterimle basilmasini isterseniz date +%c yazin. ornegin "tr_TR" yereli icin sadece date komutu Pr$ Eki 23 2106 EEST 2003 basarken date +%c komutu Pr$ 23 Eki 2003 2119 EEST basar.

date 102321322003 komutu sistem tarihini Pr$ Eki 23 2100 EEST 2003 yapar. Donanim saatini degi$tirmek icin setclock komutunu kullanmaniz gerekir.

time
Belli bir komutun i$lemini bitirmesinin ne kadar sUre tuttugunu gosterir. ornegin, ir dizinin listelenme sUresini time ls ile ogrenebilirsiniz.

who
o an sistemde bulunan kullanicilarin kullanici isimlerini, hangi ucbirimlerde cali$tiklarini ve sisteme giri$ tarih ve saatlerini gosterir.

finger [kullanici_ismi]
Belli bir kullanici hakkindaki bilgi verir.

last
Sisteme en son giri$ yapmi$ kullanicilarin bugUnden geriye dogru listesi.

history | more
Kabuga son girdiginiz komutlarin listesi. | more sayesinde sayfa sayfa okuyabilirsiniz.

uptime
Makinanin ne kadar sUredir acik oldugu bilgisini verir.

ps
Kullanicinin kullandigi ucbirimde cali$tirmakta oldugu komutlarin ve sUreclerin listesi.

ps -ax | more
Sistemin acili$indan beri cali$makta olan bUtUn sUreclerin listesi.

top
Temel sistem durumu, cali$makta olan sUUrecler ne kadar bellek/i$lemci kullandiklari vs.

uname -a
Sistem hakkinda cekirdek sUrUmUnU, i$lemci tUrU gibi bilgiler.

free
Bellek kullanimini gosterir.

df -h
Bagli sabit disk bolUmlerinin doluluk oranlarini gosterir.

du -sk [dizin]
Belirtilen dizin in (belirtilmezse bulundugunuz dizinin) iceriginin diskte kapladigi alanin kB cinsinden boyutunu verir.

cat /proc/interrupts
cekirdek tarafindan tanimlanmi$ sistem kesmelerinin listesi.

cat /proc/version
Linux cekirdeginin sUrUm bilgileri.

cat /proc/filesystems
cekirdekte tanimli kullanilabilecek dosya sistemlerinin listesi.

cat /etc/printcap
Yazicilarin dUzeni.

lsmod
YUklU cekirdek modUllerinin listesi.

set, declare, export
UcU de kabukta tanimli ortam degi$kenlerinin listesini verir. TUmUnU (miras alinanlar dahil) sadece declare verir.

echo $PATH
PATH ortam degi$keninin degerini gosterir. PATH, kullanici tarafindan cali$tirilabilecek yazilimlarin aranacaklari yerleri kabuga bildirmek icin kullanilir.

dmesg | more
Sistem acili$indan itibaren cekirdek tarafindan Uretilen iletiler. Bu iletiler /proc/kmsg dosyasinda bulunur ve dmesg komutu sadece tampondaki son iletileri gosterir.
.................................................. .................................................. ........

\\\\\\\\\\\\\ ACIL DURUM coZUMLERI VE GENEL coZUMLER//////////

Yeni bir disk bolUmU olu$turmak

Bu noktada Linux'un sabit diskleri nasil tanidigi konusunda bir $eyler aciklamakta fayda var sanirim. Linux sabit diski cinsine, hangi IDE kablosuna takili olduguna ve master/slave ayarlarina gore tanir. ornek:

1. IDE kablosuna bagli master sabit disk /dev/hda'dir
2. IDE kablosuna bagli slave sabit disk ise /dev/hdd'dir.

Dolayisiyla ana sabit diskimizde yer actigimizi dU$UnUrsek verecegimiz komut,

# cfdisk /dev/hda

olacaktir. Evet, $u anda /dev/hda'nin bolUmlerini gorUyoruz. Burada gormemiz gereken $ey tahminen

cfdisk 2.11l

Sabit Disk: /dev/hdb
Size: 40060403712 bytes
Kafa: 255 Sektor/Iz: 63 Silindir: 4870

Isim Flama BolUm TUrU DS TUrU [Etiket] Boy (MB)
--------------------------------------------------------------------------------
hda1 Acili$ Birincil Win95 FAT32 530.11
hda2 Ek Win95 Ext'd 38588.13
hda5 Mantiksal Win95 FAT32 9647.0
hda6 Mantiksal Linux ext2 9647.0
hda7 Mantiksal Linux swap 987.97
Bo$ alan 18306.20

[ Sil ] [Yardim] [Sigdir] [ Yeni ] [ Yaz ] [ cik ]
[ TUrU ] [ Birim] [Kaydet]

boyle bir ekrandir.

Yeni bolUm olu$tururken bizim ayarlayacagimiz disk bolUmU "Bo$ alan" ile belirtilen bolUmlenmemi$ alanda olacaktir. Bu yUzden ok tu$lari [ Yeni ] alaninin Uzerine gelip tu$una basacagiz. Bunu verdigimizde cfdisk bize dogrudan bu alani Linux olarak ayirir. Bunu yaparken de ne kadar yer ayiracagini sorar. Verdigimiz ornekte elimizde 18306 MB bo$ alan bulunmakta, bunun once 10000'ini sonra da kalanini Linux icin ayiralim. $imdi bunun icin bize ayirmak istedigimiz yer soruldugunda 10000 diyecegiz ve otomatik olarak Linux bolUmU olu$turulacak. Sonra kalan alani icin de ayni i$lemi yapacagiz. Son durum $oyle olacak:

Isim Flama BolUm TUrU DS TUrU [Etiket] Boy (MB)
--------------------------------------------------------------------------------
hda1 Acili$ Birincil Win95 FAT32 530.11
hda2 Ek Win95 Ext'd 38588.13
hda5 Mantiksal Win95 FAT32 9647.0
hda6 Mantiksal Linux ext2 9647.0
hda7 Mantiksal Linux swap 987.97
hda8 Mantiksal Linux ext2 9647.0
hda9 Mantiksal Linux ext2 8835.71

Yapacagimiz son i$lem ise [ Yaz ] secenegini secip bu disk bolUmlenme bilgilerini diske yazip gecerli hale getirmek. Bu noktada isterseniz sil ba$tan yapip yeniden bolUmlenme yapabilirsiniz, daha hicbir $ey yazilmadi sabit diske.

[ cik ] secenegini de kullandiktan sonra yapmamiz gereken,

# mke2fs -o sparse_super,filetype,has_journal /dev/hda8

ile Linux bolUmUnU ext3 dosya sistemine gore bicimlemektir. Bu i$lemi /dev/hda9 icin de yaptiktan sonra yeni disk bolUmleriniz sisteme baglanmaya hazirdir.

Sabit diskde hata var!
Sabit diskde bir hata durumunda sistem bUyUk ihtimalle tamir modunda acilmak icin sizden root parolasi isteyecektir. Hatta bu bile olmayabilir. Boyle bir durumda yapmaniz gereken ba$ka bir disk bolUmUndeki ba$ka bir Linux kurulumundan ya da kurulum yaptiginiz CD'den sistemi tamir kipinde ba$latip kok dosya sistemini sisteme baglamadan (mount komutu) fsck komutu ile disk kontrolU yapmaktir. ext2 ve ext3 sistemlerde bu komutu $oyle cali$tirabilirsiniz:

# e2fsck -fy /dev/hda6

BUyUk ihtimalle sorun hallolacaktir. ext3 dosya sistemlerinde bu i$lem pek gerekmez. cogunlukla dosya sistemi cekirdek tarafindan jurnal dosyasindaki bir onceki sorunsuz haline getirilir. Boyle bir durumun ba$lica olu$ma sebebi disk kafasi faaliyet halindeyken enerjinin kesilmesidir. Bu bakimdan diske bir$eyler yazilirken ya da okunurken sistemi makina Uzerindeki dUgmelerden kapatmayin. onceki bolUmlerde bahsedilen komutlari kullanarak sistemi kapatin ya da yeniden ba$latin. o zaman hemen hemen hic sorun cikmaz. Sadece arasira cekirdek olasi hatalara kar$i disk denetimi yapar.

Disk bolUmlerinin ve CDRoM'larin sisteme baglanmasi
Yeni auto-mount sistemler di$inda Linux'da ana dosya sisteminin parcasi olmayan sabit disk bolUmleri ile cikarilip takilabilir ortamlara (CD, disket gibi) dosya sisteminde bir bo$ dizin olu$turulup bu dizin altina baglanarak eri$ilebilir. ornegin DoS C:\ bolUmUnU kok dosya sisteminin altina baglamaya cali$alim. once /mnt dizini altinda bir dizin olu$turalim:

# mkdir /mnt/C:

Unutmayin, dosya/dizin isimlerinde her karakteri kullanabiliyoruz. Sonra /dev/hda1 bolUmUnU bu dizine baglayalim:

# mount -t auto /dev/hda1 /mnt/C:

artik C:\ sUrUcUnUze ula$mak istediginizde yapmaniz gereken /mnt/C: dizinini kullanmak olacaktir.

Ayni $ekilde CD ve disketleri de sisteme baglayabiliriz. CDRoM sUrUcUnUzdeki diski sisteme baglamak icin:

# mount -t auto /dev/cdrom /mnt/cdrom

komutunu kullaniyoruz. ozellikle bagli CD'ler CDRoM'dan cikarilamazlar, cikarmak icin sistemden ayrilmalari gerekir:

# umount /dev/cdrom

Eger o anda kullandiginiz herhangibir program CDRoM'a eri$iyorsa ya da /mnt/cdrom dizininden bu i$lemi yapmaya cali$iyorsaniz yapamazsiniz. once dizindeyseniz dizinden cikin (en kolayi cd ile ev dizininize gecin). Ba$ka bir yazilimin kullanip kullanmadigini ps -ef ile alacaginiz listede bir sUrecin /mnt/cdrom/dosya.txt gibi bir dosyayi acmi$ olup olmadigina bakin. Boyle bir sUrec varsa dosyayi birakmasini saglayin ya da sUreci oldUrUn (hemen a$agida nasil oldUreceginiz anlatiliyor). Bunu da yapip umount komutu ile diski sistemden ayirdiktan sonra diski artik yuvasindan cikarabilirsiniz.

Sistemi oldUrmeyin, sUreci oldUrUn!
Linux'da bir sUrec sorun cikardiginda sistem yeniden ba$latilmaz, sorun cikaran sUrec oldUrUlUr, sistem ya$atilir. ornegin mozilla'yi oldUrmek isteyelim (cok sik ba$ima geliyor da).

$ ps -ax | grep mozilla
2500 ? S 0:01 /usr/lib/mozilla-1.2.1/mozilla-bin
2508 pts/2 S 0:00 grep mozilla
$ kill -9 2500
$

Ya da sadece killall mozilla-bin komutuyla sUrec kimligini (PID) ogrenmeden (yazilimin tam ismini bilmeniz gerekir) sUreci oldUrebilirsiniz.

Ethernet kartlari
cok sik rastlanan bir durum olarak, makinaniza ethernet karti taktiniz fakat hangi modUlU kullanacaginizi bilmiyorsunuz. BUtUn mevcut ethernet modUllerini listelemek icin

# modprobe -l -t drivers/net -a \*

ardindan da lsmod komutu ile yUklenmi$ modUllere bakip hangisinin sizin modUlUnUz oldugunu gorebilirsiniz.

Ag ayarlari
ifconfig -a ile baktigimizda eger eth0 varsa modUl dUzgUn cali$iyordur, ama ifconfig ile baktigimizda sadece lo gozUkUyorsa, eth0 gozUkmUyorsa ethernetinizi yapilandirmaniz gerekir.

oncelikle agda ne kullaniliyor, sabit IP'ler mi var yoksa dinamik IP'ler mi? Mesela windows makinalarda ag ayarlarinda bir IP yaziyor mu yoksa otomatik mi aliyor?

Eger otomatikse yapacaginiz $ey cok kolay:

# dhclient -q eth0

Yok eger boyle degilse size tahsis edilmi$ olan IP'yi sistem yoneticinizden ogrenin. BUyUk ihtimalle linux kurdugunuz icin size bozulacaktir, umursamayin diyelim 192.168.0.15 verdi. Eger aksini soylemezse (ozellikle de $irketinizde 200 civari makina yoksa) ag maskeniz 255.255.255.0'dir ama siz yine de sorun. Komutumuz:

# ifconfig eth0 192.168.0.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255

olacaktir. Eveet artik adresimiz var, istersek ifconfig -a ile kontrol edebiliriz.

Fakat hala internete cikamiyoruz. Diyelim ki aggecitimiz 192.168.0.1 olsun. o zaman komutumuz:

# route add default gw 192.168.0.1

olacaktir. $imdi bakalim:

# ping 212.156.4.4

eveet internete ciki$ var, fakat ping ns1.ttnet.net.tr cevap vermiyor. $imdi de DNS ayarimiz kaldi, o da /etc/resolv.conf icine:

nameserver 212.156.4.4

satirini eklemek $eklinde olacak. Tekrar deniyoruz:

# ping ns1.ttnet.net.tr

Acik portlari gormek
Makinanizda acik portlari gormek icin vermeniz gereken komut cok basit:

# netstat -tap

Diger kartlar
Linux'un en sancili yanlarindan biri olan modUl tanitmanin en onemli yardimcisi lspci komutudur.

cekirdek Derlemek

once http://www.kernel.org/'dan kendinize en uygun cekirdegi indirin.
Ardindan /usr/src altina acin.
Ayni dizinde bir linux sembolik bagi olu$turun:
ls -s linux-2.4.21 linux
$imdi bu dizine gelip make xconfig ya da make menuconfig komutunu verin. Ilki X altinda, digeri konsolda cali$ir.
cikan ekranlardan gerekli aygitlarinizi secin.
Save secin ve cikin ve sirayla a$agidaki komutlari verin.
make dep (2.6 cekirdeklerde bu komuta gerek yok)
make clean
make bzImage
make modules
make modulse-install
make install

Son komut derlenmi$ cekirdegi /boot dizinine kaydedecek ve /etc/lilo.conf dosyasini yeni cekirdege gore gUncelleyip sonra da bu ayarlari etkinle$tirecektir. Yine de /etc/lilo.conf dosyanizi kontrol edin ve lilo komutunu tekrar verin.

Kaynak: Cehennem.org

___________________İMZA___________________Suya düşen bir karanfilse yüreğin
bırak kendini ırmağın türküsüne gülüm
vursun seni o taştan bu taşa
o çağlayandan bu çağlayana...
Ceyhun Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 19:21.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Yazılan yazılar ve yayınlanan resimlerin tüm hakları yazan kişiye aittir. Site hakları Aleviweb.com adına saklıdır.

Yandex.Metrica