Go Back   Aleviweb.com - Alevi Alevilik ve Aleviler Forumu > Aleviler ve Alevilik > Alevi Dernekleri > PSAKD

PSAKD Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve şubeleri

Cevapla
 
Seçenekler Arama Stil
Alt 19.04.2006, 16:45   #1
Yazar
heterodoks
Forumla Bütünleşmiş
 
heterodoks - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bilgiler

Üyelik tarihi: 24.02.2006
Bulunduğu yer: Alem-i Cihan
Mesajlar: 4.071
Memleket: OUT OF TURKEY
Cinsiyet:
 
Fikirler Tecrübe Puanı: 95
İtibar Puanı: 692
heterodoks parlak bir geçmişe sahipheterodoks parlak bir geçmişe sahipheterodoks parlak bir geçmişe sahipheterodoks parlak bir geçmişe sahipheterodoks parlak bir geçmişe sahipheterodoks parlak bir geçmişe sahip

Ettiği Teşekkür: 660
683 Mesajına 1.610 Kere Teşekkür Edlidi


Post Psakd 2006-2009 ÇaliŞma Programi

PSAKD 2006-2009 ÇALIŞMA PROGRAMI

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

2006-2009 dönemi Çalışma Programı Taslağı


Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, 9. Olağan Genel Kurulu, 18-19 Şubat 2006 tarihinde yapılmış; Av. Kazım Genç Başkanlığında yeni bir yönetim oluşturulmuştur. Bu yönetim, Genel Kurul’dan iki yıllığına yetki almış bulunmaktadır. Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan sonra görev bölümü yapmış; Genel Kurul’un aldığı kararlar çerçevesinde bir çalışma programı oluşturularak, çalışmaların buna göre yürütülmesi uygun görülmüştür.


1- Pir Sultan Abdal adı, tarihsel bir duruş olarak, zulme ve haksızlığa karşı başkaldırıyı ifade eder. Her ne kadar Pir Sultan Abdal, Osmanlı’ya karşı kendi inançlarını açıkça savunduğu için asılmışsa da, esas olarak, duruşu itibariyle, her bir inanca mensup kimsesizlerin, gadre uğrayanların, haksızlığa uğrayanların simgesi haline gelmiş; yol göstericisi olmuştur. Pir Sultan Abdal, Anadolu halkının isyan bayrağı haline gelmiştir.


2- Hakkındaki efsanelerin dilden dile bugüne kadar taşınması ve hala egemenlerin korkulu rüyası işlevi görmesi de bu simgesel özelliğini güçlendirmektedir. Bu nedenle Pir Sultan Abdal Derneği, egemen Sunni mezhebe göre şekillenmiş iktidarların Alevi inancını yok etme politikasına karşı kurulmuş ve süreç içinde mücadelesinin esas yoğunluğu bu noktada oluşmuşsa da, gerçekte, zulme ve haksızlığa uğrayan herkesin yanında olmayı bir duruş olarak benimsemiştir.


3- Bu çerçeveden bakıldığında, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, bu ülke insanı için sorun teşkil eden her konuda taraftır. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, işsizliğin, yoksulluğun, açlığın, kimsesizliğin, yalnızlaştırılmanın yol açtığı felaketleri gidermek için mücadele eder. Bu uğurda mücadele eden alan örgütlenmelerinin yanında olur ve sonuna kadar destekler.


4- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, demokratik hak ve özgürlüklerin sonuna kadar kullanılmasını; sendikal örgütlenmenin, grev ve toplu sözleşme hakkının önündeki her türlü engelin aşılmasını hedefler.


5- Anadolu insanının bir ve tek halktan oluşmadığı gerçeğinden hareketle her kim kendisini nasıl tarif ederse, o tarifin; Anadolu insanının bir ve tek inanca mensup olmadığının bilincinde olarak, her kim kendi inancının farklı olduğuna vurgu yapar ve o inancı özgürce yaşamak isterse o inancın önündeki bütün engellerin kaldırılmasını savunur. Bu meyanda, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, esas olarak, Alevi inancının önündeki engellerin kaldırılması için mücadele etmekle birlikte, inançları egemen Sünni mezhebinden farklı olan diğer dinsel ve inançsal grupların kendilerini ifade etmesi için çaba gösterir. İnsanların inanmama hakkı olduğunun bilincinde olan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, inançların engellenmesinin Ortaçağ’a ait bir yasaklama biçimi olduğundan hareketle, evrensel laiklik ilkesine ısrarla vurgu yapar.


6- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, evrensel laiklik ilkesinin, devletin bütün dinlere ve inançlara ve bu arada inançsızlara karşı eşit mesafede durması anlamına geldiğini kabul eder. Devletin toplulukların inançlarından elini çekmesini savunur. Bu meyanda Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, egemen Sünni mezhebi tahkim etme örgütüne dönüşmüş bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir an önce lağvedilmesini savunur. Bu hedefe varmak için her türlü demokratik mücadele yol ve yöntemini kullanır


7- Bugünkü Diyanet’in nasıl br süreçten geçip günümüze geldiğini tarihsel izleriyle birlikte toplumun bilincinde açığa çıkarılması işlevini üstlenen Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Diyanet’in kurgusundaki dengesizlik konusunda Alevi, Sünni, inanan, inanmayan herkesi ikna etmek için çalışmalar yürütür; sempozyumlar, paneller organize eder. Alevilerin uğradığı haksızlığın, egemen Sünni mezhebine mensup topluluklar dahil, herkesin uğradığı haksızlığın kaynağı olarak görür.


8- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Türkiye’de gerçekleştirilen katliamların tümünün açığa çıkartılmasını hedefler. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ve önemli ölçüde aydınlatılmamış bulunan Kahramanmaraş, Çorum, Malatya ve Sivas, Madımak katliamlarının sorumlularının yargılanan sanıklarla sınırlı olmadığı görüşündedir. Bu çerçevede, demokratik kitle örgütleri başta olmak üzere, herkesi katliamlarla ilgili bilgilerini açıklamaya çağırır. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Madımak katliamıyla ilgili olarak, 9. Olağan Genel Kurul kararları doğrultusunda, ailelerin temsilcilerinden, davanın avukatlarından, bilim insanları ve Genel Yönetim Kurulu’ndan oluşan bir Madımak Katliamını bütün yönleriyle araştırmak amacıyla bir Komisyon kurar.


9- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, zorunlu din derslerinin farklı inançların asimilasyonunu hedeflediğini saptar. Zorunlu din derslerinin özellikle Alevilere yönelik bir asimilasyon aracı olduğu gerçeğinden hareket eden Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, din derslerinin seçmeli hale getirilmesini, isteyene din dersi verilmesinin ilkesel düzeyde benimsenmesini ister. Alevi çocuklarının egemen Sünni mezhebi prensiplerine göre eğitilmesinin evrensel demokratik hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu savunur.


10- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, nüfus cüzdanlarında bulunan din hanesinin kaldırılmasının, evrensel laiklik anlayışının bir gereği olarak kabul eder. Bu çerçevede, nüfus kağıtlarındaki din hanesinin kaldırılması için mücadele programı hazırlar.


11- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Madımak otelinin müze olmasını sağlamak için demokratik kitle örgütleri, siyasal partiler ve tüm kuruluşlarla gerekli girişimlerde bulunur.


12- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, halen yurtdışında bulundukları bilinen Madımak Katliamı sanıklarının yakalanması ve iadesi konularında ve yakalanacak sanıkların katliamın gerçekleşme süreçlerini itiraf etmeleri için tüm girişimlerde bulunur. Bu konuda her türlü işbirliği için gerekli zemini sağlar.


13- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Cemevlerini, Alevilerin inanç merkezi olarak kabul eder. Cemevlerinin önündeki yasal ve idare engellerin kaldırılması için mücadele eder, özgürlükçü çevrelerle işbirliği yapar.


14- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi köylerine cami yapılması uygulamalarına şiddetle karşı çıkar. Bu tarz uygulamanın Alevi toplumuna yönelik aşağılama politikası olduğunun bilincinde, herkesi temel insan haklarına saygılı olmaya ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ile bu konuda işbirliği yapmaya çağırır.


15- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, toplumsal barışı ve halklar arası birlikteliği bozan provokasyonlara, ırkçılığa, militarizme, şovenizme her türlü gericiliğe karşı mücadele eder.


16- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, evrensel ve özgürlükçü laiklik anlayışını benimser. Bu çerçevede, Alevi Dedelerinin Diyanet İşleri Başkanlığından veya herhangi bir kamu kurumunda maaş almasının laiklik ilkesinin ihlali anlamına geleceğinin bilincinde olarak, her dinsel topluluğun kendi ihtiyacı olan din görevlisini kendi olanaklarıyla finanse etmesini savunur.


17- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevilikle ilgili tarihsel, toplumsal ve bilimsel bilgilerin gün ışığına çıkmasını vazgeçilmez bir görev olarak algılar. Bu çerçevede yapılacak araştırmalar konusunda Alevi Bektaşi Federasyonu’na bağlı Bilim Kurulunun kurulması için üzerine düşen görevi aksatmadan yerine getirir.

SONUÇ:


Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, laik, demokratik, özgürlükçü bir örgüttür. Söz konusu ilkelerden taviz vermeden, genel kurulun kendisine yüklediği görevleri büyük bir titizlikle ve aksatmadan yerine getirmek için yukarıdaki çalışma programını uygulamaya koyar. Çalışma programının hangi tarihsel dönemeçte ne kadarının uygulandığı konusunda, üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmeyi bir görev sayar.

___________________İMZA___________________

RENK HABER
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

ALEVİ HABER AJANSI
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Alıntı:
  • Zorunlu din dersi kaldırılmalıdır.
  • Alevi yerleşim bölgelerine cami yapılmasına son verilmelidir.
  • Cemevlerimize derhal “ibadet yeri” statüsü verilmelidir.
  • Hacı Bektaş Dergahı ve diğer Alevi büyüklerine ait dergahlar, Turizm Bakanlığından alınarak Türkiye Alevi Bektaşı Federasyonu’nun idaresine verilmelidir.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmalıdır. Her inanç grubu demokratik bir şekilde çalışan ve kendi kendini finanse eden inanç kurumları haline getirilmelidir.
  • Alevilik kendi başına bir inanç kurumu olarak kabul edilmeli ve her alanda yasalarca güvence altına alınmalıdır.
  • Nüfus cüzdanlarındaki din hanesi çıkartılmalıdır.
heterodoks Ã?evrimdıÅ?ı   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 01:52.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Yazılan yazılar ve yayınlanan resimlerin tüm hakları yazan kişiye aittir. Site hakları Aleviweb.com adına saklıdır.

Yandex.Metrica